Friday, May 12, 2006

HR –tutkimuksissa käytetyt palautemenetelmät

HR –tutkimuksissa on käytetty kahta palautemenetelmää. Nämä ovat HR –asiantuntijan henkilökohtainen 360 asteen palaute ja Organisaatiokohtainen HR –palaute (kuva).
Molemmissa menetelmissä palautteen antajina ovat linjajohto ja muut linjassa työskentelevät keskeiset HR:n yhteistyökumppanit tai sisäiset asiakkaat. HR –asiantuntijan henkilökohtaisessa 360 asteen palautteessa arviot pyydetään myös henkilön välittömältä esimieheltä ja suuremmissa organisaatioissa haluttaessa myös kollegoilta.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.