Saturday, May 13, 2006

Vuoden 2004 HR –tutkimuksen aineisto

Vuoden 2004 HR –tutkimuksen aineisto kerättiin kokonaisuudessaan internetin kautta. Kutsu tutkimukseen lähetettiin organisaatioiden HR –asiantuntijoille, jotka saivat ottaa palautteen antajiksi haluamansa määrän linjajohtoa. Linjajohtoon luettiin linjaesimiesten lisäksi muut henkilöstötoimen keskeiset yhteistyökumppanit tai sisäiset asiakkaat. Henkilöstötoimi teki myös oman arvion toiminnastaan. Sen saattoi tehdä henkilöstötoimesta vastaava henkilö yksin tai isommissa organisaatioissa yhdessä muiden HR –asiantuntijoiden kanssa. Mukaan lähteneet organisaatiot saivat veloituksetta omaa organisaatiotaan koskevat tulokset käyttöönsä.

Tutkimusaineiston määrä
- 44 organisaatiota
- yhteensä 762 linjajohdon antamaa arviota
- 44 HR:n omaa arviota


Organisaatioiden
toimiala.............HR:n........ Linjajohdon
.....................ilmoittama.. ilmoittama

Teollisuusyritys...... 15.......... 289
Palveluyritys......... 10.......... 239
Kauppa................. 3........... 28
Muu yritys............. 4........... 24
Kaupunki tai kunta..... 2........... 45
Valtionhallinto........ 3........... 52
Muu julkinen sektori... 4........... 40
Muu.................... 2........... 35

HR:n vastuualueena olevan organisaation koko
alle 50 henkilöä............. 1
51…100 henkilöä.............. 3
101… 200 henkilöä............ 4
201….500 henkilöä........... 10
501…1000 henkilöä........... 10
yli 1000 henkilöä........... 15

Linjajohdon johtaman organisaation tai yksikön koko
alle 50 henkilöä........... 346
51…100 henkilöä............. 88
101…200 henkilöä............ 57
201…500 henkilöä............ 78
501…1000 henkilöä........... 45
yli 1000 henkilöä........... 41

Linjajohdon asema organisaatiossa
Toimitusjohtaja............. 43
Muu ylempi johto........... 265
Keskijohto................. 301
Työnjohto tai tiimin

vetäjä...................... 78
Toimihenkilö................ 46
Työntekijä.................. 41


Toiminto, jossa linjajohto pääosin työskentelee
Yleisjohto................. 222
Markkinointi................ 26
Myynti...................... 73
Tuotanto................... 121
Tutkimus- ja kehitys........ 58
Suunnittelu................. 36
Talous...................... 44
Hallinto.................... 51
Tietohallinto............... 31
Osto ja hankinnat........... 15
Kunnossapito................. 8
Muu......................... 51

Linjajohdon sukupuoli
Nainen..................... 254
Mies....................... 489

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.