Monday, June 04, 2007

Henkilöstöjohto katsoo peiliin 2007 –tutkimus käynnistyy

Kehitä henkilöstöfunktion toimintaa linjajohdon palautteen avulla

Henkilöstöjohto katsoo peiliin –tutkimuksessa sekä henkilöstöfunktio kokonaisuutena että yksittäiset HR –asiantuntijat saavat linjajohdon ja muiden keskeisten sisäisten yhteistyökumppaneiden palautteet toiminnastaan ja osaamisestaan. Yksittäistä HR -asiantuntijaa ja organisaatiota koskevat palautteet ovat luottamuksellisia ja annetaan vain asianomaisen HR -asiantuntijan ja organisaation käyttöön.

Henkilöstöjohto katsoo peiliin –tutkimuksen tekevät yhteistyössä Psycon Oy ja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry. Tutkimus on jatkoa vuosina 1995, 2002 ja 2004 tehdyille HR –tutkimuksille.

Tutkimusmenetelminä ovat aikaisemmissa HR –tutkimuksissa käytetyt Organisaation HR –palaute ja Henkilöstöasiantuntijan henkilökohtainen 360 asteen palaute, jotka uudistetaan ja työstetään vastaamaan tämän hetken tarpeita yhdessä mukaan ilmoittautuneiden organisaatioiden HR –asiantuntijoiden kanssa.

Organisaation HR –palautteessa linjajohto arvioi henkilöstöfunktion toimintaa ja palveluja sekä henkilöstöasioiden ja henkilöstön kehittämisen toimivuutta omassa organisaatiossaan. Henkilöstöasiantuntijan 360 asteen palautteessa linjajohto arvioi henkilöstöasiantuntijoiden toimintaa ja osaamista.

Tutkimusprosessi etenee seuraavasti

1. Ennakkoilmoittautumiset 30.6.2007 mennessä. Ennakkoilmoittautuneille alennettu hinta.

2. Elokuussa käynnistyy tutkimuksessa käytettävien palaute- ja arviointimenetelmien päivittäminen yhdessä mukaan ilmoittautuneiden HR –asiantuntijoiden kanssa. Aluksi selvitetään puhelinhaastattelujen avulla HR –asiantuntijoiden näkemykset arvioitavista asioista ja aikaisempiin kysymyssarjoihin tarvittavista muutoksista. Haastattelujen pohjaksi osanottajille lähetetään aikaisemmin käytetyt kysymyssarjat tiedoksi. Haastattelujen jälkeen työstetään ehdotukset tutkimuksessa käytettäviksi kysymyssarjoiksi. Uudistetut kysymyssarjat lähetetään vielä HR –asiantuntijoiden arvioitaviksi. Lopulliset kysymyslomakkeet tehdään kommenttikierroksen jälkeen.

3. Ennen arviointien tekemistä HR –asiantuntijat informoivat palautteen antajia omissa organisaatioissaan. Parhaimmillaan palautteen antajat perehdytetään etukäteen arvioitaviin asioihin ja arviointien kysymyksiin.

4. Arvioinnit tehdään sähköisesti internetin kautta marras-joulukuussa 2007. Vastaajamäärää ei ole rajoitettu. Yksittäisten vastausten luottamuksellisuuden varmistamiseksi palautteen antajien vähimmäismäärä kummassakin menetelmässä on neljä. Arviointien tekemistä varten tilaaja määrittelee palautteen antajat ja toimittaa erikseen ilmoitettavana ajankohtana heidän sähköpostiosoitteensa Psycon Oy:lle. Osoitteita käytetään vain tämän tutkimuksen tekemiseen.

5. HR –asiantuntijat saavat henkilökohtaiset ja omaa organisaatiotaan koskevat palauteraportit palauteseminaareissa, jotka järjestetään helmi-maaliskuussa 2008 eri paikkakunnilla. Palauteraportit toimitetaan sekä paperiraportteina että pdf –tiedostoina CD –levykkeellä. Yksittäiset palautteet ovat luottamuksellisia. HR- asiantuntijan henkilökohtaiset 360 asteen palautteet annetaan vain arvioiduille henkilöille itselleen. Organisaatiokohtainen HR –palaute annetaan vain organisaation yhteyshenkilölle, joka voi jakaa sitä organisaatiossaan haluamallaan tavalla. Palauteraporteissa esitetään perustulosten lisäksi myös suhteelliset vahvuudet ja heikkoudet, jotka saadaan vertailemalla organisaatio- ja henkilökohtaisia tuloksia koko tutkimusaineistoon.

Palauteseminaareja, joiden osanottajamäärä on enintään 12 henkilöä, järjestetään tarpeen mukaan Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Lappeenrannassa, Jyväskylässä ja Kuopiossa ja Vaasassa. Palauteseminaareissa esitellään kokonaistutkimuksen tuloksia, selostetaan palautteiden tulkintaan liittyviä näkökohtia, autetaan osanottajia tulkitsemaan omia palautteitaan ja keskustellaan tulosten esiin nostamista kysymyksistä.

Henkilöstöjohto katsoo peiliin –tutkimuksen hinta, johon sisältyvät
- HR –asiantuntijan henkilökohtainen 360 asteen palaute yhdelle henkilölle
- Organisaatiokohtainen HR –palaute yhdelle organisaatiolle
- Yhden henkilön osallistuminen puolen päivän palauteseminaariin
on HENRYn jäsenille 950,- ja muille 1.350,-. Ennakkoilmoittautuneiden etu: 30.6.2007 mennessä ilmoittautuneille HENRY:n jäsenille hinta on 650,-.

Mikäli organisaatiossa on useampia HR –asiantuntijoita, joille halutaan tehdä Henkilöstöasiantuntijan henkilökohtainen 360 asteen palaute, on niiden hinta tämän tutkimuksen yhteydessä 350,- /HR -asiantuntija. Hintaan sisältyy osallistuminen palauteseminaariin.

Arvonlisävero 22% lisätään hintoihin.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittautumiset 30.6.2007 mennessä Psycon Oy:öön puhelimitse (09) 613141/Terhi Aho tai sähköpostilla terhi.aho (at)psycon.fi tai kari.lahti (at) psycon.fi . Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme yhteystietojen (organisaatio, osoite, puhelin ja sähköposti) lisäksi kertomaan

- HR asiantuntija, joka toimii yhteyshenkilönä ja jolle HR –asiantuntijan henkilökohtainen 360 palaute tehdään
- Millä paikkakunnalla järjestettävään palauteseminaariin haluaa ensisijaisesti osallistua
- Halutaanko HR –asiantuntijan henkilökohtainen 360 asteen palaute useammalle henkilölle samassa organisaatiossa ja keitä mahdolliset lisähenkilöt ovat.

Lisätietoja Henkilöstöjohto katsoo peiliin –tutkimuksesta antaa Psycon Oy:ssä Kari Lahti. Lisätietopyynnöt sähköpostilla kari.lahti (at) psycon.fi

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.