Sunday, June 04, 2006

Muutokset vuosina 2004 ja 1995 tehtyjen HR –tutkimusten tuloksissa vähäisiä

Linjajohdon arviot henkilöstöfunktion toiminnasta ja henkilöstön kehittämisestä ovat muuttuneet vain vähän (Kuvat). Tulosten muutoksia tai muuttumattomuutta tulkittaessa on muistettava, että arviointeihin vaikuttavat sekä henkilöstöfunktion toiminta että linjajohdon odotukset ja molemmat voivat muuttua.Vertailuissa ovat olleet mukana vain ne kysymykset, jotka olivat samoja vuosina 2004 ja 1995 tehdyissä kartoituksissa. Etenkin henkilöstöfunktion toimintaa ja palveluja koskevaa kysymyssarjaa täydennettiin ja muokattiin huomattavasti vuonna 2004, joten kaikille kysymyksille ei ollut vertailutietoja käytettävissä. Tutkimuksissa mukana olleet organisaatiot, henkilöstöasiantuntijat ja palautetta antaneet linjajohtajat eivät myöskään olleet samoja.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.