Sunday, August 26, 2007

HR –tutkimus uudistetaan tulevaisuuteen suuntautuvaksi HR:n ja linjajohdon yhteiseksi kehittämistyökaluksi

Vuoden 2007 HR –tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä uudistetaan niin, että jälkiarvioinnin ja arvostelun sijasta niissä painottuu tulevaisuuteen vaikuttaminen aikaisempaa enemmän.

Menetelmien uudistaminen tehdään haastattelemalla eri organisaatioissa toimivia henkilöstöasiantuntijoita syys-lokakuun aikana. Varsinaisessa tutkimuksessa vastaajina ja palautteen antajina ovat aikaisempien tutkimusten tapaan organisaation linjajohtajat.


Uudistetulla HR –tutkimuksella vaikutetaan tulevaisuudessa tärkeiden HR - asioiden kehittymiseen mm. seuraavilla tavoilla

- linjajohto saadaan huomaaman uusia asioita ja ymmärtämään niiden merkitys liiketoiminnalle

- tärkeitä asioita koskevat kysymykset saavat linjajohdon pohtimaan oman organisaationsa tilannetta niissä esitetyistä näkökulmista

- kysymysten ohjaamana tulevaisuudessa tärkeisiin asioihin kiinnitetään enemmän huomiota, niihin liittyvät kehittämistarpeet tiedostetaan ja kehittäminen käynnistetään riittävän ajoissa

- henkilöstöasiantuntijat ja linjajohto saavat hyvän pohjan keskustella yhdessä henkilöstöfunktion toiminnan ja palvelujen kehittämisestä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita

- linjajohto saadaan pohtimaan omaa rooliaan tärkeiden henkilöstöasioiden hoitamisessa.


HR –tutkimuksen kehittämiseen voi osallistua haastattelujen lisäksi myös vastaamalla sähköpostilla seuraaviin kysymyksiin

1. Mitkä henkilöstöasiat ja henkilöstöfunktion palvelut ovat yrityksen tai organisaation menestymisen kannalta tulevaisuudessa erityisen tärkeitä?

2. Minkälaiset henkilöstöfunktion ja henkilöstöasiantuntijoiden toimintatavat ovat henkilöstöasioiden hyvän hoitamisen ja yrityksen tai organisaation menestymisen kannalta tulevaisuudessa erityisen tärkeitä

3. Mitä tulevaisuudessa tärkeitä henkilöstöasioita linjajohdon pitäisi ymmärtää nykyistä paremmin?

4. Mitä asioita, palveluja tai toimintatapoja koskevaa palautetta henkilöstöfunktion olisi tärkeää ja hyödyllistä saada linjajohdolta?

5. Mitä asioita, palveluja tai toimintatapoja koskevaa henkilökohtaista palautetta hnkilöstöasiantuntijoiden olisi tärkeää ja hyödyllistä saada linjajohdolta?

6. Mitä henkilöstöasioiden hyvä hoitaminen edellyttää tulevaisuudessa linjajohdolta ja esimiehiltä? Miten linjajohdon pitäisi tulevaisuudessa olla mukana ja osallistua tärkeiden henkilöstöasioiden hoitamiseen.

Vastaukset lähetettään sähköpostiosoitteeseen kari.lahti ät psycon.fi . Vastausten työstämistä voi helpottaa, jos ne kopio ensin tekstinkäsittelyohjelmaan ja siitä vastauksineen uuteen sähköpostiviestiin lähettämistä varten.

Sähköpostilla lähetettyjen vastausten tekijöiden nimiä ei julkaista wikissä, vaan ne jäävät vain tutkimuksen tekijän tietoon. Vastaukset myös muotoillaan niin, että vastaaja tai vastaajan organisaatio ei tule esiin.


Kaikki kehitystyöhön osallistuvat HR –asiantuntijat kutsutaan mukaan HR –wikiin

HR –wikissä julkaistaan HR –asiantuntijoiden haastatteluissa ja sähköpostilla antamien vastausten yhteenveto, jota päivitetään säännöllisin välein vastausten kertymisen mukaan. Wikissä mukana olevat HR –asiantuntijat pääsevät siten seuraamaan vastausten kertymistä ja voivat kommentoida esitettyjä näkemyksiä, muokata niitä ja esittää uusia ideoita ja ehdotuksia.

Myös kartoituksen tulosten perusteella uudistetut kysymyssarjat tulevat arvioitaviksi ja kommentoitaviksi wikiin ennen lopullisten kysymyssarjojen valintaa ja organisaatiokohtaisten palautetutkimusten tekemistä marras-joulukuussa 2007.

HR –wiki on osoitteessa www.hrtutkimus.wikispaces.com ja siihen pääsee tästä linkistä HR-tutkimus. HR –wikiin osallistuminen on täysin maksutonta eikä velvoita tai sido mihinkään. HR –wikistä voi myös poistua milloin tahansa.

HR –wikiin mukaan tuleminen

Käytännössä HR –wikiin mukaan tuleminen tapahtuu siten, että minä lähetän yllä olevaan kyselyyn vastanneille kutsun sähköpostilla. Kutsu tulee wikispaces organisaation kautta. Menemällä kutsussa olevaa osoitteeseen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan, on välittömästi mukana HR –wikissä. Kohdan Space name voi jättää tyhjäksi ellei halua perustaa omaa wikiä . Wikien toiminnasta voi lukea tarkemmin Wikispaces –sivun Help –osiosta, johon löytyy linkki www.wikispaces.com etusivun alaosasta, johon pääset tästä linkistä Wikispaces.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.