Tuesday, September 04, 2007

HR:n tulevaisuuden haasteet aikaisempien tutkimusten valossa

Henkilöstöjohto katsoo peiliin 2007 –tutkimuksen menetelmien kehittämisen pohjaksi on koottu tietoa aikaisemmista HR –tutkimuksista:

- The future of HR in Europe 2007, Boston Consulting Group
- Henkilöstöjohtamisen trendit 2007, JTO ja HENRY
- HR –tutkimus 2005, Arinso Finland ja HENRY
- Management trends survey 2005, Henley Management college
- Henkilöstöjohto katsoo peiliin –tutkimus 2004, Psycon ja HENRY
- HR –tutkimus 1995, Psycon ja HENRY

Aikaisempien tutkimusten esiin nostamia näkemyksiä tulevaisuudessa tärkeistä henkilöstöjohtamisen, henkilöstötyön ja henkilöstöfunktion toiminnan painopisteistä sekä henkilöstöasiantuntijoiden roolin, toiminnan ja osaamisen kehittämistarpeista esitellään Henkilöstöjohto katsoo peiliin -wikissä.

Wikiin pääset mukaan tämän blogin edellisessä kirjoituksessa olevien ohjeiden avulla. Kyselyyn vastaamisen lisäksi wikiin osallistuminen ei velvoita mihinkään muuhun. Mahdollisesta tutkimukseen osallistumisesta jokainen päättää erikseen.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.